Προγράμματα

Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece που υλοποιούνται στην Ελλάδα, βασίζονται κυρίως στη βιωματική μάθηση (learning by doing) και η αποτελεσματικότητα τους είναι δοκιμασμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι εφαρμόζονται σε πολλές χώρες του κόσμου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Junior Achievement Worldwide. Όλα τα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιούνται εντός ή εκτός του σχολικού προγράμματος (σε προαιρετική βάση). 

Βασικοί συντελεστές του κάθε προγράμματος είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος επιλέγει να στηρίξει το πρόγραμμα και ο εθελοντής/σύμβουλος, στέλεχος επιχείρησης, που συμμετέχει εθελοντικά στην υλοποίηση του προγράμματος. 

Ο σύμβουλος/εθελοντής επισκέπτεται την τάξη και σε συνεργασία πάντα με τον εκπαιδευτικό, κατευθύνει τις συζητήσεις, μοιράζεται τις γνώσεις και τις εμπειρίες του με τους μαθητές και λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος & της αγοράς εργασίας.Ο εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με τον σύμβουλο/εθελοντή, προσαρμόζει το πρόγραμμα στις ανάγκες των μαθητών, οργανώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε κάθε συνάντηση-μάθημα και διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, οι μαθητές: 

  • καλλιεργούν τη δημιουργικότητα τους & αναπτύσσουν κριτική σκέψη
  • εξοικειώνονται με την έννοια της επιχειρηματικότητας, τη σημασία της οικονομίας, το ρόλο των επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία, την αξία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
  • εκπαιδεύονται σε βασικές οικονομικές έννοιες.
  • αναπτύσσουν σημαντικές επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες: ομαδική εργασία, διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητες παρουσίασης κ.ά.
  • «συνδέονται» με το εργασιακό περιβάλλον και αποκτούν παραστάσεις για την αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις ευκαιρίες μελλοντικής εργασίας,κλπ.
  • μαθαίνουν μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεων.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site