Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Στο ΣΕΝ/JA Greece αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, από τα οποία αντλούμε εμπειρίες, μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία, χτίζοντας παράλληλα στρατηγικής σημασίας συνεργασίες. Στην κατεύθυνση αυτή συμμετέχουμε στα παρακάτω προγράμματα:

 •   It's my Future

  It's my Future

  Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "It's my Future".

 • GREENT

  Το εκπαιδευτικό έργο GREENT, που επιδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει στόχο να αναπτύξει και να εφαρμόσει πιλοτικά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ένα πλήρες πακέτο εκπαιδευτικού υλικού για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι να καλλιεργηθούν στους νέους ικανότητες και – κυρίως- στάσεις ζωής που μπορούν να προωθήσουν την πράσινη οικονομία στην Ευρώπη. Στο έργο συμμετέχουν οι εθνικοί φορείς του Junior Achievement από πέντε χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Λετονία, Νορβηγία, Ρουμανία. Εθνικός φορέας για την Ελλάδα είναι το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/ Junior Achievement Greece.  

 • Create your Future

  Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για νέους, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον παιδικό καρκίνο μέσω της συνεργασίας μη κερδοσκοπικών οργανισμών με ογκολογικές μονάδες, εκπαιδευτών ενηλίκων και εθελοντικών οργανώσεων. Επιπρόσθετα, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας οδηγός για τους υποψήφιους εργοδότες οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν λεπτομέρειες για την επαγγελματική καθοδήγηση ενός νέου ανθρώπου με παρελθόν παιδικού καρκίνου. Χώρες-εταίροι: Ελλάδα, Βουλγαρία, Αυστρία, Ισπανία.

 • Elene4work

  Στόχος του eLene4work είναι να βοηθήσει σπουδαστές και νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η δία βίου μάθηση, η συνεργατικότητα, η αποτελεσματική και ξεκάθαρη επικοινωνία, η προσαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα, η διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων κ.ά.  Επιπρόσθετα, το eLene4work στοχεύει στην επιμόρφωση και στην κατάρτιση νέων υπαλλήλων σε επιχειρήσεις. Μέσω του προγράμματος, διαμορφώνεται μία στρατηγική συνεργασία με στόχο τη δοκιμή διαφόρων μέσων «ανοιχτής» και «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όπως MOOCs και OER, αποσκοπώντας παράλληλα στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (όπως συνεργασία μέσω διαδικτύου, ψηφιακή επικοινωνία, συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site