Εθελοντές

Το μοντέλο υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασίζεται στη στενή συνεργασία στελεχών επιχειρήσεων και καθηγητών των σχολείων. Από την πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων το 2005 μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει εθελοντικά περισσότεροι από 1500 εθελοντές που προέρχονται από διάφορες επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας.

Τα στελέχη που υποστηρίζουν την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας λειτουργούν ως πρότυπα για τους νέους και επηρεάζουν θετικά τη σταδιοδρομία τους, παρέχοντάς τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το ΣEN /JA Greece αναλαμβάνει:

 • να εκπαιδεύσει τους εθελοντές
 • να παρέχει συνεχή υποστήριξη στην υλοποίηση των προγραμμάτων

Η απασχόληση των στελεχών κυμαίνεται από 6 έως 12 επισκέψεις μιας διδακτικής ώρας, ανάλογα με το πρόγραμμα.

Στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των εθελοντών, το ΣΕΝ/JA Greece δημιούργησε μία εκπαιδευτική πλατφόρμα (e-learning) στην οποία έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες στα προγράμματα.

Ο Ρόλος του Εθελοντή

Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι ενδεικτικές. Ο εθελοντής, σε συνεννόηση με το ΣΕΝ/JA Greece, μπορεί να επιλέξει σε ποιές δράσεις επιθυμεί να συμμετάσχει ανάλογα και με τις ανάγκες που υπάρχουν:

 • Να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Να προσφέρει το χρόνο του ως μέλος κριτικής ή άλλης εθελοντικής επιτροπής
 • Να προσφέρει το χρόνο του ως εκπαιδευτής εθελοντών
 • Να υποστηρίζει επιμέρους δράσεις του ΣΕΝ/JA Greece π.χ. μονοήμερους διαγωνισμούς

Τα Χαρακτηριστικά του Εθελοντή

 • Πίστη στις δυνατότητες των νέων ανθρώπων.
 • Ισχυρή πεποίθηση στη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για τη δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών.
 • Δέσμευση στις βασικές αρχές οικονομικής ευρωστίας της κοινωνίας, που στηρίζονται στη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
 • Πάθος για το έργο του, ακεραιότητα και ποιότητα στον τρόπο που το υλοποιεί.
 • Σεβασμό στις κλίσεις, τη δημιουργικότητα, τις προσδοκίες και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.
 • Πίστη στη δύναμη της συνεργασίας και της συμμετοχής.

Οι Στόχοι του Εθελοντή

O εθελοντής προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για να ενεργούν ως συνειδητοποιημένοι καταναλωτές και μελλοντικοί επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, τους βοηθάει να:

 • κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις και ποιος είναι ο ρόλος τους στην οικονομία,
 • αντιληφθούν τη σημασία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη πραγματικότητα,
 • κατανοήσουν την αξία του χρήματος, των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, και πώς αυτά αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
 • αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το πώς μπορούν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση,
 • αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες,
 • μάθουν τί είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη και ποια είναι η σημασία της για την κοινωνία,
 • αποκτήσουν εμπειρίες για να κάνουν τις προσωπικές τους επαγγελματικές επιλογές με πιο σαφή κριτήρια.

Ενδεικτικά Οφέλη για τον Εθελοντή

 • Ηθική ικανοποίηση μέσω της συνεισφοράς στη νέα γενιά με βάση την προσωπική εμπειρία και γνώσεις
 • Δικτύωση & επικοινωνία με πιθανούς μελλοντικούς εργαζόμενους και άλλους εθελοντές
 • Ανάπτυξη & βελτίωση της διοικητικής ικανότητας (managerial expertise), με έμφαση στην επικοινωνία και στις δεξιότητες ομαδικής εργασίας
 • Ευκαιρίες για προσωπική βελτίωση
 • Πρόσβαση σε σύγχρονα παγκόσμια εκπαιδευτικά προγράμματα και μεθόδους διδασκαλίας
 • Απόκτηση βεβαίωσης συμμετοχής στην υλοποίηση των προγραμμάτων

Κώδικας Συμπεριφοράς

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους μαθητές και τους εθελοντές να μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ΣΕΝ/JA Greece σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος κώδικας συμπεριφοράς αποσκοπεί στην προστασία τόσο των μαθητών όσο και των εθελοντών. Το προσωπικό και οι εθελοντές του ΣΕΝ/JA Greece οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, κάθε εθελοντής δεσμεύεται:

 • Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι ο ρόλος του ως εθελοντής του ΣΕΝ/JA Greece τον τοποθετεί σε θέση εμπιστοσύνης σε σχέση με όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece,το προσωπικό και τα όργανα του ΣΕΝ/JA Greece,καθώς και τους συναδέλφους του στο δίκτυο εθελοντών του ΣΕΝ/JA Greece και, ως εκ τούτου, οφείλει να διατηρεί και να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη αυτή σε όλη τη διάρκεια της προσφοράς των εθελοντικών υπηρεσιών του.
 • Να μη δημοσιοποιεί πληροφορίες που του εμπιστεύτηκαν, κατά τη διάρκεια του ρόλου του ως εθελοντή του ΣΕΝ/JA Greece, και οι οποίες σχετίζονται με άλλους εθελοντές, υποστηρικτές, μαθητές ή μέλη του προσωπικού του ΣΕΝ/JA Greece.
 • Να κατανοεί τον ευαίσθητο ρόλο που αναλαμβάνει μπαίνοντας στο σχολικό περιβάλλον και να μη χρησιμοποιεί κατά κανέναν τρόπο την ιδιότητά του ως εθελοντή για εμπορικούς σκοπούς ή με τρόπο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως τέτοιος.Γενικότερα,δεν θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να προβάλει την επιχείρηση στην οποία απασχολείται (π.χ. μέσω διανομής στους μαθητές διαφημιστικού υλικού ή αντικειμένων που φέρουν το λογότυπο της επιχείρησης), ούτε να χρησιμοποιεί παραδείγματα κατά τα οποία η επιχείρηση στην οποία απασχολείται συγκρίνεται με ομοειδείς επιχειρήσεις.Επιτρέπεται η αναφορά της επιχείρησης στην οποία απασχολείται ο εθελοντής κατά τη γνωριμία του ίδιου με τους μαθητές.
 • Να ακολουθεί τις κατευθυντήριες αρχές και τους κανόνες του προγράμματος του ΣΕΝ/JA Greece που υλοποιεί κάθε φορά και οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές του ως εθελοντή.
 • Να διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές δραστηριότητες προγραμματίζει στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος του ΣΕΝ/JA Greece έχουν,εκ των προτέρων,τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του εκπαιδευτικού της τάξης. Για τυχόν επιπλέον δραστηριότητες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΣΕΝ/JA Greece.
 • Να θυμάται πάντα ότι η επικοινωνία,με οποιονδήποτε τρόπο – φυσικό ή λεκτικό - ανάμεσα σε αυτόν και στους μαθητές πρέπει να είναι τέτοια,ώστε κανείς να μην μπορεί να την εκλάβει ως προσβλητική.
 • Να μη βρεθεί,εν γνώσει του,μόνος με κάποιον μαθητή ή μαθήτρια,εντός ή εκτός του σχολείου,και να επιδιώκει σε κάθε συνάντηση να παρευρίσκονται αρκετοί μαθητές και όπου είναι δυνατόν, άλλος ενήλικος.

Με την εθελοντική συμμετοχή μου στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων /JA Greece αποδέχομαι να τηρώ απαρέγκλιτα τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Τι είδους προετοιμασία χρειάζεται πριν μπω στην τάξη;

Αφού ολοκληρώσετε μια αναγνωριστική επίσκεψη με τον καθηγητή στο σχολείο, μελετήστε προσεχτικά τον οδηγό για συμβούλους και καθηγητές,εντοπίστε τους στόχους κάθε συνάντησης και προσαρμόστε την εκάστοτε δραστηριότητα ανάλογα με το προσωπικό σας ύφος, καθώς και με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

 • Μπορώ να διαλέξω σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχω;

Φυσικά και μπορείτε σε συνεννόηση με την υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΣΕΝ.

 • Σε ποιο σχολείο θα κληθώ να πάω; Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή;

Η επιλογή του σχολείου στο οποίο θα κληθείτε να πάτε είναι συνάρτηση αρχικά της διαθεσιμότητας των σχολείων και φυσικά της δικής σας επιθυμίας.

 • Ποιος έχει την κύρια ευθύνη για την παρουσίαση του προγράμματος, ο καθηγητής ή εγώ;

Ο καθηγητής μπορεί να προετοιμάζει τους μαθητές για το περιεχόμενο του μαθήματός σας και να ενισχύει τις έννοιες τις οποίες παρουσιάσατε μετά την αναχώρησή σας.Υπεύθυνος όμως για την παρουσίαση του προγράμματος είστε εσείς.Ο καθηγητής λειτουργεί επικουρικά·σας διευκολύνει ως προς τη ροή της συζήτησης, σας παρέχει ανατροφοδότηση και γενικά λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ των εθελοντών και των μαθητών, εφόσον η μάθηση και η γνώση οικοδομούνται μέσα στο πλαίσιο της διάδρασης και είναι αποτέλεσμα ενός συνεχούς διαλόγου,διαπραγμάτευσης και συνοικοδόμησης.

 • Μπορώ να παρεκκλίνω από τις οδηγίες του Προγράμματος συμβάλλοντας με δικές μου ιδέες;

Μπορείτε να συμβάλλετε με δικές σας ιδέες και να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα από την προσωπική και επαγγελματική σας εμπειρία εμμένοντας όμως πάντα στους στόχους της εκάστοτε συνάντησης.

 • Πώς πρέπει να ντυθώ;

Το ντύσιμό σας θα πρέπει να συνάδει με τo επάγγελμα το οποίο ασκείτε.

 • Πώς αντιμετωπίζω μία «ανήσυχη» τάξη;

Ο καθηγητής μπορεί να σας βοηθήσει ώστε να διαχειριστείτε τη συμπεριφορά των μαθητών προκειμένου να διατηρηθεί η πειθαρχία στην τάξη. Για το σκοπό αυτό παραμένει και ο ίδιος στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεών σας.Να θυμάστε όμως ότι υπεύθυνος για την τάξη είναι ο καθηγητής
.


 

 

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site