Απόφοιτοι

Το JA Alumni Greece είναι ένας σύλλογος αποφοίτων, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα από 150 μέλη και αναπτύσσεται συνεχώς. Τα μέλη αυτά είναι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΣΕΝ και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κοινός άξονας δράσης τους είναι το πάθος για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξή τους.

Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2013 και έκτοτε συνεργάζεται και επικοινωνεί με το JA Alumni Europe, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέλος. Το JA Alumni Greece λειτουργεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα που ισχύουν για κάθε κράτος μέλος του JA Europe.

 

Το Δίκτυο δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Την ανάπτυξη των προσωπικών και συνολικών δεξιοτήτων των μελών του, με την συνεχή διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και workshops. Αντικείμενο αυτών είναι η επιχειρηματικότητα σε κάθε της έκφανση, ενώ έμφαση δίνεται στην ομαδική εργασία και την επικοινωνία, τόσο των συμμετεχόντων όσο και των διοργανωτών.
  • Την εθελοντική υποστήριξη κάθε δραστηριότητας του ΣΕΝ, με κινητήρια δύναμη το όραμά του συλλόγου για την αποτελεσματική προώθηση της επιχειρηματικότητας σε κάθε τομέα της εκπαίδευσης.
  • Τέλος, την δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου, του οποίου τα μέλη αλληλοβοηθούνται, αλληλοϋποστηρίζονται και ως απόρροια αυτού συνεργάζονται ουσιαστικά και αναπτύσσονται παράλληλα. 

http://senja.gr/alumni/

https://www.facebook.com/jayealumnigr/

https://www.linkedin.com/company/ja-alumni-greece

https://twitter.com/jaalumnigreece

  

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site