Ελένη Χελιώτη Educational programs Director

Η Ελένη Χελιώτη αποφοίτησε από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην εφαρμογή της κοινωνιολογικής έρευνας στην εκπαίδευση (ΜPhil in Educational Research) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Από το 2006 και μετά έχει εργαστεί ως project manager εθνικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ως ερευνήτρια σε φορείς όπως το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, το Ίδρυμα Λαμπράκη, η Μορφωτική Πρωτοβουλία και το Τμήμα ‘Ερευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής (Comenius, Erasmus+, ICT-PSP), καθώς και ως επιστημονικός συνεργάτης σε προγράμματα αξιολόγησης της παιδαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα . 

Έχει ασχοληθεί με την προώθηση της σχολικής καινοτομίας, την οργάνωση ευρωπαϊκών και πανευρωπαϊκών δικτύων σχολείων, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση. 

Υπήρξε επίσης υπεύθυνη των προγραμμάτων «Μάθηση και Επιχειρείν» και «Συμβουλευτική Σπουδών και Απασχόλησης» του Ιδρύματος Λαμπράκη. Από τον Δεκέμβριο του 2015 ανήκει στην οργανωτική ομάδα του JA Greece.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site